17 dní
Délka
květen, říjen
Termíny
Jáva, Bali
Destinace
od 8
osob
Praha
Nástup

Borobudur UNESCO největší buddhistická stúpa světa

Prambanan UNESCO největší hinduistický chrám v Indo.

Batika UNESCO – tradiční barvení látek v Yogyakartě

Sultánské paláce Kraton v městech Jogja a Solo

Přístav Sunda Kelapa s loděmi phinisiJakartě

Čajové a kávovníkové plantáže na Jávě

Bromo UNESCO – rozsáhlá kaldera aktivních sopek

Ijen – činná sopka s nosiči síry z kráteru

Korálové útesy na Menjanganu a v Amedu na Bali

Ulun Danu Bratan UNESCO – hindu. chrám na jezeře

Batur UNESCO – kaldera s jezerem a činnou sopkou

Besakih – největší hinduistický chrám na Bali

Jáva a Bali

Jáva

Jakarta

Prohlídka hlavního města Indonésie. Staré město Batavia (UNESCO) s světově proslulou kavárnou Batavia kafe, původním holandským zvedacím mostem, pozůstatky koloniální archtektury. Přístav tradičních dřevěných lodí phinisi Sunda Kelapa.  Památník nezávislosti Monas, národní muzeum a naproti druhá největší mešita světa Istiglal

Jogyakarta

Jogjakarty, navečer volný program ve městě. Výlet na náhorní plošinu Dieng (2000 m n.m.). Hinduistický chrám Arjuna, ze 7. st. (nejstarší na Jávě); sirná jezera 2 barev, kráter bahenní sopky Sikidang, místní ovoce carica. Ubytování a prohlídka sultánského paláce Kraton s prohlídkou pravých sultánských ikatů (batikovaných látek). Vodní palác Taman Sari i podzemní mešita. Východ slunce na největší budhistické stupě světa Borobudur 

Solo (Surakarta)

Palác sultánů s muzeem Mangunegara. Unikátní chrámy v horách nad Solem Candi Sukuh, Ceto a Ketek na úpatí sopky Lawu. Čajové plantáže na úbočí i vrcholcích hor.

Bromo

Vulkanický komplex sopek Broma, Tengger a Semeru

Kawah Ijen

Sopka s unikátní těžbou síry na náhorní plošině východu Jávy…

Bali

Amed

Pláže v zátokách lemované lávovými proudy. Tisíce tradičních lodí – jukungů místních rybářů, vracejících se po ránu z nočního rybolovu. Užijte si šnorchlování na barevných korálových útesech nebo vyzkoušejte potápění s českým instruktorem.

1

Praha ➔ Jakarta

Mezinárodní let z Prahy do Jakarty linkovým letem.
2

Jakarta

Po příletu transfer do hotelu a ubytování v centru města Jakarta. Večer prohlídka národního památníku Monas a volný program v rušném centru velkoměsta.
3

Jakarta ➔ Jogja

Dopoledne prohlídka starého města Batavia UNESCO – muzea, kavárny apod. a starého přístavu Sunda Kelapa s tradičními dřevěnými loděmi phinisi UNESCO, které stále zásobují celé rozlehlé indonéské souostroví. Odpoledne vnitrostátní přelet do města Yogyakarta (zkrácené Jogja), transfer do hotelu a ubytování na 3 noci v centru města. Večer volný program – procházka po rušné ulici Malioboro plné různých butiků s batikou, pouličních umělců, stánků s jídlem a tržnice Beringharjo. Uvidíme hudební představení s tradičním bambusovým nástrojem angklung UNESCO? Ochutnáme tradiční pokrm Gudeg?
4

Jogja ⇄ Borobudur

Brzy ráno výlet k největší buddhistické stúpě na světě Borobudur UNESCO z 8. století. Prohlídka sousedních menších buddhistických chrámů Mendut a Pawon. Odpoledne prohlídka historického centra města Yogyakarta UNESCO – sultánský palác Keraton, tradiční dílny na výrobu batiky UNESCO – barvených látek, kožodělné dílny loutek pro stínové divadlo, vodní palác Taman Sari, podzemní mešita, holandská pevnost Vredeburg a další památky. Večer fakultativně divadelní představení baletu Rámájana před chrámem Prambanan nebo stínové divadlo s loutkami wayang kulit UNESCO v paláci.
5

Jogja ⇄ Prambanan

Brzy ráno výlet k největšímu hinduistickému chrámu v Indonésii Prambanan UNESCO. Zároveň prohlídka dalších chrámů v areálu včetně buddhistického Sewu. Následně návštěva nedalekého hinduisitického královského paláce Ratu Boko z 9.st. Odpoledne návštěva krasového geoparku Gunug Sewu UNESCO – jeskyně a pláže Baron, Krakal a/nebo Parangtritis na jižním pobřeží Jávy omývaném Indickým oceánem. Fakultativně plavba na duších po řece do jeskyně Goa Pindul.
6

Jogja ➔ Solo ➔ Lawu

Celodenní přesun a po cestě zastávky na výlet. Hitorické města Solo (Surakarta): sultánský palác Mangunegara se sbírkou tradičních mečů keris UNESCO a manufaktury na výrobu tradiční batiky, tradičních látek – kulturní dědictví Indonésie. Čajovými plantážemi do hor k tajemným hinduistickým chrámům Sukuh (erotické reliéfy a sochy), Ceto a Ketek na úpatí sopky Lawu. Osvěžení u vodopádu Baturaden a navečer ubytování u jezere Sarangan pod sopkou Lawu.
7

Lawu ➔ Bromo

Ráno procházka kolem jezera a k malým vodopádům. Celodenní přesun na sopku Bromo a po cestě zastávky na výlet. Město Ngawi s rozsáhlou holandskou pevností Van den Bosch. Odpoledne příjezd do horské vesnice Cemorolawang na okraji rozsáhlé kaldery sopky Bromo UNESCO. Ubytování v hotelu v nadmořské výšce 2100 metrů! Procházka mezi terasovitými políčky zeleniny.
8

Bromo ➔ Ijen

Brzy ráno výjezd historickými off-road auty Toyota Land Cruiser FJ40 (rok výroby 1960-80) na vyhlídku Penanjakan (2782 m n.m.) na nejvyšším místě okraji kaldery a čekání na jedinečnou podívanou – východ slunce nad sopkami Bromo, Tengger a Semeru (3676m). Po východu sjezd zpět do kaldery do tzv. moře sopečného písku a nenáročný výstup (nebo v částečně v koňském sedle) na sopku Bromo (2329 m n.m., ⇄ 3km, ↗ 200 m) – pohled přímo do nitra aktivního žhavého kráteru. Návrat do hotelu a po snídani přesun (cca 6 hod.) do další sopečné oblasti sopek Ijen a Raung (3333m). Odpoledne příjezd do horské vesničky Blawan, ubytování uprostřed plantáží kávy v koloniálním holandském sídle z roku 1891. Navečer procházka vesnicí k vodopádu zakončená koupelí v horkých pramenech.
9

Ijen ➔ Menjangan (Bali)

Brzy ráno výstup na okraj kráteru aktivní sirné sopky Ijen (2350 m n.m., ⇄ 6km, ↗ 500 m). Primitivní způsob těžby síry – nosiči s až 120kg na ramenech (podle National Geographic nejtěžší práce na světě). Za příhodných podmínek možný i sestup dolů do kráteru – k největšímu jezeru kyseliny sírové na světě. Po sestupu zpět k autu sjezd skrze deštný prales (uvidíme černé opice hulmany jávské?) do přístavu Ketapang a přeplavba trajektem do Gilimanuku na Bali. Krátký přesun auty do vesnice Banyuwedang, ubytování a odpoledne výlet lodí na tzv. jelení ostrov Menjangan – úžasné šnorchlování na pestrobarevných korálových útesech, procházka po ostrově za jeleny jávskými, jeskyně nad mořem s malými kaloni a bílý hinduistický chrám s velkou sochou bohou Ganéša. Stihneme večer koupel v termálních pramenech?
10

Menjangan ➔ Selang

Celodenní přesun ze západního cípu ostrova na východní cíp Bali a po cestě zastávky na výlet. Brahmavihara-Arama – největší buddhistický komplex na Bali. Bedugul UNESCO – horská oblast s jezery Buyan, Tamblingan a Beratan, džunglí a rýžovými políčky. Ikonický chrám Ulun Danu Beratan na jezeře Beratan s krásný parkem okolo. Barevná tržnice Candikuning s ovocem a kořením. Vodopád Gitgit a obří socha mýtického lva ve městě Singaraja na severním pobřeží. Navečer příjezd do Amedu a ubytování v českém hotelu Selang Resort na 6 nocí.
11

Selang ⇄ Japonský vrak

Každé ráno u snídaně jedinečná podívaná na stovky tradičních rybářských lodiček jukung s plachtami vracejících se z rybolovu. Volný den – možnost individuální prohlídky okolí – pláže, vesničky a jedinečné šnorchlování na bohatých korálových útesech. Jen 800 metrů od hotelu se nachází vrak japonské lodi z 2.SV ideální pro šnorchlaře – jen 1 metr pod hladinou.
12

Selang ⇄ Karangasem

Celodenní výlet po východním Bali po bývalém království Karangasem. Lempuyang – tzv. bílý dračí chrám s bránou do nebes a krásným výhledem na sopku Agung (3033m); bohužel nově díky Instagramu objevený turisty, takže dlouhé fronty na vyhlášenou fotku v bráně. Abang – krásný výhled na rýžová políčka. Tirta Gangga – královské vodní zahrady se spoustou fontán, bazénů, koi kaprů a i koupalištěm s osvěžující pramenitou vodou. Puri Agung Karangasem – krásný nove zrekonstruovaný palác v centru města Amlapura neprávem stojící absolutně mimo zájem turistů – navštívíme krále osobně? Amlapura – rozmanitá městská tržnice s čerstvým ovocem a kořením. Pasir Putih – koupání a relax na bílé pláži. Ujung – vodní palác. Gili Selang – vyhlídka na nejvýchodnější cíp Bali.
13

Selang ⇄ Amed

Dopoledne výlet tradiční vahadlovou lodičkou jukung podél pobřeží na šnorchlování na korálových útesech v zátokách Amed a Lipah – uvidíme mořské želvy nebo dokonce i útesové žraloky? Odpoledne fakultativně možnost vyzkoušet si potápění s přístrojem pod vedením českého instruktora.
14

Selang ⇄ Besakih & Batur

Celodenní výlet do vnitrozemí ostrova Bali. Besakih – největší hinduistický chrámový komplex na Bali, tzv. mateřský chrám na úpatí posvátné sopky Agung (3033m). Kintamani – vyhlídka z okraje ohromné kaldery na jezero a sopku Batur UNESCO (1717m), oběd s úžasným panoramatickým výhledem. Gunung Kawi UNESCO – 1000 let staré hrobky králů a královen z hinduistické dynastie Udayana vytesané do skály obklopené tropickou džunglí s vodopády a rýžovými políčky – výjev jak z filmů s Indiana Jonesem… Goa Lawah – hinduistický chrám u netopýří jeskyně, jeden z 8 nejposvátnějších (směrových) chrámů na Bali. Uvidíme tradiční hudební představení s orchestrem gamelan UNESCO?
15

Selang ⇄ Bangle

Dopoledne volný program – např. šnorchlování nebo potápění na krásných korálových útesech na plážích Selang a Lean nebo fakultativně výlet do Tulambenu na šnorchlování nebo potápění na světoznámém vraku 125 metrů dlouhé lodi USAT Liberty z 2.SV. Odpoledne krátký výlet do údolí Bangle – příjemná procházka mezi rýžovými políčky pod horami Lempuyang a Seraya (1150m). Cestou zpět zastávka ve vesničce Bunutan – uvidíme kohoutí zápasy? Večer rozlučková večeře s představením tradičních balijských tanců Legong UNESCO.
16

Selang ➔ Praha

Transfer na letiště, cestou zastávka v městečku Candidasa – procházka kolem lotosové laguny a možnost posledních nákupů suvenýrů před odletem zpět do Prahy.
17

Praha

Přílet zpět do Česka.

Termíny zájezdu

pá 12. 5. – ne 28. 5. 2023

pá 26. 4. – ne 12. 5. 2024

Cena zájezdu

63 900 Kč

63 900 Kč

Cena zájezdu zahrnuje

mezinárodní letenka Praha ➔ Jakarta
vnitrostátní letenka Jakarta ➔ Jogja
mezinárodní letenka Bali ➔ Praha
14x ubytování v hotelech se snídaní
dopravu auty dle programu
výlet džípem na sopku Bromo
2x výlet lodí (Menjangan a Amed)
služby českého odborného průvodce
informační materiály o destinaci
pojištění pro případ úpadku CK

Cena zájezdu nezahrnuje

vízum (USD 35)
turistický poplatek (10 USD)
vstupy (cca 3 mil. IDR)
ostatní stravování (cca 200 tis. IDR / den)
zapůjčení plynové masky a svítilny (cca 100 tis. IDR)
zapůjčení vybavení na šnorchlování (cca 150 tis. IDR / den)
cestovní pojištění
transfery v ČR

Příplatky a slevy

Představení Ramayana (cca 400 tis. IDR)
Jízda na koni ke kráteru Bromo (cca 150 tis. IDR)
Jednolůžkový pokoj + 7 500 Kč
Příplatek při pouze 6 účastnících + 6 650 Kč
Cestovní pojištění

* 1 000 IDR = cca 1,50 Kč, 1 EUR/USD = cca 16 000 IDR

Podmínky zájezdu

Zájezd se uskuteční při minimálně 8 účastnících.
Cena zájezdu je při ubytování 2 osob na dvoulůžkovém pokoji.

Dokumenty a další informace k zájezdům

Všeobecné podmínky CK AQUATRAVEL
Všeobecné informace k zájezdům